Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka ampuliranih lijekova

Datum objave: 05.02.2020. 10:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.02.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

183-7-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA ZVORNIK
IDB/JIB 4401544690000
Kontakt osoba Željko Nedeljković
Adresa Sime Perića 2
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 211-100
Faks (056) 211-114
Elektronska pošta dzzvornik@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

14

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ampuliranih lijekova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ampulirani lijekovi


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.2.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.2.2020. 12:30:00
Adresa i mjesto JZU Dom zdravlja Zvornik, Sime Perića 2, 75400 Zvornik


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. TROSPIJ KLORID 0,2 mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
2000 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1750,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. KALCIJUM GLUBIONAT 10%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
100 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3. DEKSTRIFERON 100 mg/2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
100 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4. DOPAMIN 50 mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
120 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

850,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5. TESTOSTERON 250 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
50 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

240,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 6. ESTRADIOL 10 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
50 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

240,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 7. PROGESTERON 250 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
50 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 8. BETA METAZON 7 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
300 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 9. BENZATIN BENZIL PENICILIN 1200000 ij

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
200 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 10. NALOKSON 0,4 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
50 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

230,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 11. BIPERIDEN 5 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
50 ampula

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 12. CIPROFLOKSACIN 3 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
10 sol

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvoenikANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 13. TETRAKAIN 0,5%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
10 sol

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja ZvornikANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 14. HLORAMFENIKOL 10 mg/gr

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
183-7-1-1-3-1/20
PODIJELI: