Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka opreme za Kompleks studentskog doma

Datum objave: 10.02.2020. 09:36 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2020.

Hrvatska-Dubrovnik: Namještaj

2020/S 028-064468

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 251-621703)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Sveučilište u Dubrovniku
Nacionalni registracijski broj: 01338491514
Poštanska adresa: Branitelja Dubrovnika 29
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR037
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Žuvelek, mag. oec.
E-pošta: marija.zuvelek@unidu.hr
Telefon: +385 20445888
Telefaks: +385 435590

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.unidu.hr

Adresa profila kupca: www.unidu.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava opreme za Kompleks studentskog doma

Referentni broj: E-VV-1-2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

39100000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet ove nabave je unutarnje uređenje Kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, a sve po vrsti, kvaliteti i količini koja je utvrđena troškovnicima, nacrtima, opisima i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

05/02/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 251-621703

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 06/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 18/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 06/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 18/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: