Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka pokretanju postupka nabavke polovnih računara za potrebe Opštinske uprave opštine Novo Goražde

Datum objave: 10.02.2020. 13:51 / Izvor: Akta.ba, 09.04.2019.

Na osnovu člana 59. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi  RS („Službeni glasnik RS,“ br: 97/16), člana 18. Zakona o Javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH,  br: 39/14), člana 9. Pravilnika o javnim nabavkama opštinske uprave opštine Novo Goražde („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“, br: 16/15), člana 6. i  8. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“, br: 6/15) i članova 56. i 65. Statuta opštine Novo Goražde („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“ , br: 3/15 i 3/17), a na Zahtjev za odobrenje javne nabavke, broj: 02/5-404-10/19 od 14.03.2019. godine Načelnik opštine Novo Goražde d o n o s i:  

 

O D L U К U

o pokretanju postupka javne nabavke  

 

I.

Pokreće se postupak javne nabavke roba: „ Nabavka polovnih računara za potrebe Opštinske uprave opštine Novo Goražde“.   

 

II.

Postupak javne nabavke iz člana 1. ove Odluke sprovešće se postupkom Direktnog sporazuma iz člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

 

III.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana I ove Odluke iznosi do 1.710,00 КM, bez uračunatog poreza na dodatnu vrijednost (PDV).  JRJN: 30200000 - 1 -  Računarska oprema i potrebštine.  

 

IV.

Izdatak iz prethodnog stava  je  planiran u Privremenom dopunjenom Planu javnih nabavki opštine Novo Goražde za 2019. godinu, a sredstva za ove svrhe su obezbjeđena u Budžetu opštine na kodu 511 322.  

 

V.

Na osnovu ove Odluke, Načelnik opštine će uputiti Zahtjev za dostavljanje ponude dobavljaču/dobavljačima.  

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku“ opštine Novo Goražde.  

 

Broj: 02/1-404-10/19 Novo Goražde, 15.03.2019. godine                                  

 NAČELNIК              

Mila Petković,  s.r   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: