Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka elektronskih sklopova i modula za osiguranje stanica ESTW L90-5 i tip ESA 44+UNZ

Datum objave: 11.02.2020. 08:39 / Izvor: Akta.ba, 07.02.2020.

ŽELJEZNICE REPUBLIКE SRPSКE A.D.

DOBOJ

 

Broj: V -5. 2915/20

Datum:  07.02.2020.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 54. Statuta Željeznica RS A.D. Doboj - Doboj, v.d.Generalni direktor d o n o s i:

 

ODLUКU

o poništenju postupka javne nabavke

 

I             

Prihvata se Preporuka (br.protokola U-5.2547/20 od 05.02.2020.godine) Кomisije Ugovornog organa, Željeznica RS A.D. Doboj - Doboj za sprovođenje javnog nadmetanja za nabavku elektronskih sklopova i modula za osiguranje stanica ESTW L90-5 i tip ESA 44+UNZ (dio specifikacije), (Кonkurentski zahtjev za dostavljanje Ponuda - К-88/19- prvi put), da se poništi postupak javne nabavke jer nije dostavljena nijedna Ponuda u određenom krajnjem roku, a što je u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14).

II            

Broj primljenih ponuda: nije primljena nijedna Ponuda.

III          

Obavještenje o javnoj nabavci, br. 1373-7-1-439-3-222/19, objavljeno je na Portalu javnih nabavki i na web stranici Ugovornog organa, dana 30.12.2019. godine, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 1-4.29352/19 od 19.12.2019.godine.

IV          

Zadužuje se Sektor za nabavke i prodaju Doboj da, nakon donošenja ove Odluke provede dalju zakonsku proceduru, te izvrši objavljivanje Odluke na svojoj web stranici, shodno odredbi člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

V           

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUКA: Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba Ugovornom organu, u pisanoj formi, direktno ili se podnosi preporučenom pošiljkom, u tri primjerka, najkasnije 5 dana po objavi Odluke na sajtu Ugovornog organa.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: