Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka namještaja i kućnih aparata za potrebe opremanja novoizgrađenog višeporodičnog stambenog objekta u opštini Kozarska Dubica

Datum objave: 11.02.2020. 13:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1388-1-1-13-3-6/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE
IDB/JIB 4401013650003
Kontakt osoba Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-784
Faks (051) 338-872
Elektronska pošta mirl@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

04/19-CEB 133 FUR; Nabavka namještaja i kućnih aparata za potrebe opremanja novoizgrađenog višepordičnog
stambenog objekta u opštini Kozarska Dubica.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka namještaja i kućnih aparata za potrebe opremanja novoizgrađenog višepordičnog stambenog objekta u
opštini Kozarska Dubica.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39140000-5 Kućanski namještaj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53769,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Novoizgrađeni višeporodični stambeni objekat sa 15 stanova, opština Kozarska Dubica.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.3.2020. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.3.2020. 12:00:00

Adresa i mjesto Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, Trg Republike
Srpske br. 1, Banja Luka.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje ponuđači mogu da
realizuju isključivo preko Portala javnih nabavki, u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu 'E-nabavke' (Sl
glasnik BiH, br. 90/14) i Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i
dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu 'E-nabavke' (Sl. Glasnik BiH, br.
53/15).
U ovom postupku će se provoditi E-aukcija, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E-aukcije
(„Službeni Glasnik“ BiH, broj: 66/16). Svim ponuđačima koji su dostavili tehnički zadovoljavajuću ponudu
omogućiće se prilika da, elektronski, putem sistema, u tačno određenom vremenu, metodom obrnute aukcije,
poboljšaju svoje inicijalno poslane ponude podnošenjem novih cijena, izmjenjenih naniže, u slučaju kriterija
najniža cijena.
Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, blagovremeno će putem sistema E-aukcije biti obavješteni o
zakazivanju i početku E-aukcije. Ugovor se po oknčanju E-aukcije dođeljuje ponuđaču koji je na kraju E-aukcije imao
najpovoljniju ponudu.
U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude E-aukcija se ne može zakazivati, nego se postupak okončava u skladu sa
članom 69. ZJN. Ugovorni organ po završetku E-aukcije, u skladu sa članom 69. ZJN donosi odluku o prestanku
postupka javne nabavke i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. ZJN.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-784
Faks (051) 338-863
Elektronska pošta b.simic@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1388-1-1-13-3-6/20
PODIJELI: