Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka geodetske opreme za katastarske urede u FBiH (totalne stanice i GNSS prijemnici)

Izvor: Dnevni Avaz, 15.05.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (IFB)

 

Nabavka geodetske opreme za katastarske urede

u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Kredit br. 1DA 51880-BA

Projekt ID# P128950

Ponuda br. BA-RERP-5188BA-FBiH-G-ICB-14-B1.3.1 Lot 1 i Lot 2

 

Bosna i Hercegovina i Entitet Federacija Bosne i Hercegovine kroz subsidijarni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - iDA) za projekat Registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za nabavku geodetske opreme za katastarske urede u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove putem svoje Jedinice za implementaciju projketa registracije nekretnina ovim putem poziva podobne ponuđače da dostave svoje zapečaćene ponude za nabavku 7 totalnih stanica i 16 GNSS prijemnika. Ova oprema bi trebalo da bude isporučena u periodu od 8-12 sedmica u Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Sarajevu.

 

Tenderski postupak će se provesti putem međunarodnog otvorenog natječaja (ICB) po procedurama koje definisane u Smjernicama Svjetske Banke: Nabavke roba, radova i nekonsultantskih usluga pod IBRD zajmovima , IDA kreditima i grantovima, januar 2011 (Smjernice za nabavke) i otvoren je za sve ponude koji potiču iz zemalja kao što je definisano Smjernicama. Dodatno, molimo da obratite pažnju na članove 1.6 i 1.7 Smjernica za nabavke koji se odnose na politiku Svjetske banke na konflikt interesa.

 

Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije u Jedinici za implementaciju projekta registracije nekretnina Federale uprave za geodetse i imovinsko-pravne poslove, kontakt osoba g-din. Nedžad Pašalić, rukovodilac Jedinice, email adresa: rerp_fbih@fgu.com.ba i pregledati tenderski dokument na adresi koja je dole navedena radnim danom (od 09:00 do 15:00 sati).

 

Kompletan tenderski dokument na engleskom jeziku se može otkupiti po dostavljanju pismenog zahtjeva na dole navedenu adresu i po uplati bespovratne sume od 150 KM ili ekvivalentan iznos u konvertibilnoj valuti, u skladu sa sljedećim uputstvom:

 

BAM account

132-010-201 -410-3979, NLB Banka dd Tuzla

Primatelj: Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Marka Marulića 2, Sarajevo

Vrsta prihoda: (za tendersku dokumentaciju ICB B 1.3.1): 722791

Općina: 079 (Novo Sarajevo)

Budžetska organizacija: 3301001

 

ili:

 

56A: Intermidiary Bank:Nova Ljubljanska banka d.d.

Trg Republike 2, Ljubljana

 

Bank Account:  /EUR/ 900-81801 -978-10832/

 

Swift code: LJBASI2

 

57: Account with inst.:  NLB BANKA D.D. TUZLA

Maršala Tita 34, Tuzla

SWIFT Code: TBTUBA22

 

59: Beneficiary:  Ministarstvo finansija i trezora BiH

kredit IDA 51880

Trg BiH 1, Sarajevo

 

IBAN:    BA39 1320 0105 0508 1046

 

Svrha uplate: Otkup tenderske dokumentacije ICB B 1.3.1

 

Tenderska dokumentacija će biti poslana poštom ili preuzeta na adresi navdenoj dole, po dostavljanju dokaza o uplati.

 

Ponude moraju biti dostavljene u Jedinicu za implementaciju Projekta registracije nekretnina na dole navedenu adresu, do 26. juna 2014. godine, 13:00 sati po lokalnom vremenu. Elektronsko dostavljanje ponuda nije dozvoljeno. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude će biti otvorene 26. juna 2014. godine, 13:30 sati po lokalnom vremenu na adresi koja je dole navedena u prisustvu predstavnika ponuđača koji žele da prisustvuju.

 

Uz ponude mora biti priložena bankarska garancija za osiguranje ponude u iznosu od 8.500 KM za Lot 1 i 2.500 KM za Lot 2, ili ekvivalentan iznos u konvetibilnoj valuti.

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

n/r. g-din Nedžad Pašalić, rukvodilac Jedinice

Marka Marulića 2

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 33 586-063

Fax: +387 33 586-067

E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: