Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka ribe

Datum objave: 31.03.2022. 09:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

618-1-1-6-4-100/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba Admir Hrapo
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56925,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA RIBE

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka ribe u skladu sa tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uslovima/zahtjevima
naznačenim u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03311000-2 Ribe

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

66.602,25 KM sa PDV-om

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine,
Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

14.3.2022.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: