Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka reklamnih PVC kesa i kartonskih kutija

Datum objave: 15.06.2015. 10:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1349-7-1-77-3-9/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB 4400540060005
Kontakt osoba Sanja Topalović
Adresa Nikole Tesle 58
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-084
Faks (057) 340-056
Elektronska pošta mzuins@teol.net
Internet adresa www.zunsrs.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reklamnih PVC kesa i kartonskih kutija

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 - Nabavka reklamnih PVC kesa sa logom Zavoda i streč folije
LOT 2 - Nabavka kartonskih kutija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 18937100-7 Vrećice za pakovanje robe
  44617100-9 Kartonske kutije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.6.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.6.2015. 09:47:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.6.2015. 09:49:00
Adresa i mjesto Nikole Tesle 58 Isočno Novo Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Reklamne PVC kese i streč folija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reklamnih PVC kesa sa logom Zavoda u više veličina i streč folije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 18937100-7 Vrećice za pakovanje robe

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladišta Zavoda prema dispoziciji

VI Dodatne informacije

-
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2- Kartonske kutije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kartonskih kutija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 44617100-9 Kartonske kutije

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladišta Zavoda prema dispoziciji

VI Dodatne informacije

-

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1349-7-1-77-3-9-15.pdf
PODIJELI: