Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja rabljenih vozila VW Passat i Puch MS 290 GTD

Datum objave: 18.06.2015. 08:54 / Izvor: eKapija.ba, 18.06.2015.

ZAVOD ZA

TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BiH

 

Na osnovu odluke o prodaji rabljenih vozila putem licitacije br.01-3-3115/15 od 21.05.2015.g. Komisija za provođenje javne licitacije imenovana rješenjem br. 01-3-3270/15 od 02.06.2015.g., objavljuje:

 

JAVNI OGLAS-LICITACIJU

za prodaju rabljenih vozila putem prikupljanja pismenih ponuda

u zatvorenim kovertama.

 

 

 

I-PREDMET;

Prodaja rabljenih vozila kako slijedi:

 

 

1.

VRSTA VOZILA

MARKA/REG.OZNAKA

REG.BROJ

GOD.PROIZV.

POČETNA CIJENA U KM

Putničko

VOLKSWAGEN 35 I PASSAT

AC KARAVAN-DIESEL EURO 2

A58-0-181

1995. g.

1.200,00

 

2.

VRSTA VOZILA

MARKA/REG.OZNAKA

REG.BROJ

GOD.PROIZV.

POČETNA CIJENA U KM

Putničko

PUCH MS 290 GTD-Terensko vozilo-

DIESEL EURO 2

E43-T-751

1998. g.

5.500,00

 

II-Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate avansno 10% od početne prodajne cijene rabljenog vozila na transakcijski račun Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH br.1820000000161492 sa naznakom Licitacija za prodaju rabljenog vozila _________________ (navesti naziv vozila)

 

Fizička lica koja nemaju otvoren račun u banci depozit mogu uplatiti direktno na  blagajni Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH, I sprat- odsjek za ekonomske i računovodstvene poslove.

 

 

III-Rok za prijavu učešća na licitaciji

Ponude u zatvorenoj koverti, sa naznakom"Ponuda za javni oglas-licitacija za prodaju rabljenog vozila________ (navesti naziv vozila)-NE OTVARAJ, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita (ovjeren primjerak uplatnice) dostaviti do 30.06.2015.g. do 11.30 h na adresu;

 

Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, Čekaluša 86, I sprat, Protokol

 

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje i biti će vraćene neotvorene.

 

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koji dostave ponudu, održaće se dana 30.06.2015.g. u 13.30h u prostorijama Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH, I sprata, sala konzilija

 

Uz ponudu obavezno dostaviti;

-fizička lica;ovjerenu kopiju lične karte

-pravna lica; ovjerenu kopiju ID broj,naziv banke i br.računa za povrat uplaćenog depozita

 

NAPOMENA;

Obrazac za cijenu ponude možete preuzeti u Zavodu za transfuzijsku medicinu F BiH, Odsjek za ekonomske i računovodstvene poslove I sprat ili putem email-a: tenderi@ztmfbih.ba

Kontakt osoba, Ersudina Osmanagić, mag.oec.

Telefon, 033 567 320

Rabljena vozila mogu se pogledati svaki radni dan u periodu od 14.00 h do 15.00 h,

Kontakt osobe;Munib Šetić i Dževad Ajnadžić

 

IV-Obaveza kupca

Kupac je dužan za kupljeno rabljeno vozilo/la uplatiti puni iznos u korist Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, na račun broj 1820000000161492 kod Bor banke d.d. Sarajevo u roku od 7/sedam dana, od dana održane prodaje, odnosno prije preuzimanja kupljenog rabljenog vozila.

Rabljeno vozilo se preuzima u viđenom stanju u roku od 3/tri dana od dana uplate postignute cijene, uz dokaz o uplati(pvjerena uplatnica) i uz potpisan kupoprodajni ugovor.

Rabljeno vozilo se prodaje prema postojećem stanju, po sistemu "viđeno-kupljeno", te su isključeni svi eventualni naknadni prigovori i reklamacije.

Sve poreze,troškove i druge obaveze oko prodaje snosi kupac.

Ukoliko kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon  zaključenja ugovora kupac odustanje od njegove realizacije, uplaćeni depozit mu se neće vratiti, a ugovorni organ ima pravo dodjeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača ili da izvrši prodaju putem ponovljenog oglasa-licitacije.

 

V-Dodatne informacije

UČESNICIMA U LICITACIJI ČIJE PONUDE NE BUDU PRIHVAĆENE UPLAĆENI DEPOZIT BITI ĆE VRAĆEN UPLATOM SREDSTAVA NA NJIHOV TRANSAKCIJSKI RAČUN ILI UKOLIKO SE RADI O FIZIČKIM LICIMA GOTOVINOM NA BLAGAJNI ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU F BIH, NAKON OBAVJESTI O ODABIRU KUPCA.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: