Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka uniformi i dijelova uniformi

Datum objave: 18.06.2015. 12:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

405-1-1-22-3-11/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
IDB/JIB 4200742210000
Kontakt osoba Mesuda Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe broj 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-218
Elektronska pošta info@mup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi i dijelova uniformi po LOT-ovima

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uniformi i dijelova uniformi po LOT-ovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će biti vršeno iz budžeta Federacije BiH za 2015. godinu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju


IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.7.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.7.2015. 12:30:00
Adresa i mjesto Objekat Dom policije, ul. Tina Ujevića br. 1, Sarajevo, press sala, prvi sprat

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i ovjerenog pismenog zahtjeva dobavljača na adresi: ul.
Mehmeda Spahe br. 7, Protokol FMUP-a, soba br. 2 do 14.07.20015. godine do 12,00 sati.ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Jasminka Ademović i Mesuda Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe broj 7, Protokol FMUP-a, soba br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-217
Elektronska pošta mat-fin@fmup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Jasminka Ademović i Mesuda Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe broj 7, Protokol FMUP-a, soba br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-217
Elektronska pošta mat-fin@fmup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Jasminka Ademović i Mesuda Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe broj 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-217
Elektronska pošta mat-fin@fmup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.ba
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ljetnih i zimskih jakni, ljetnih i zimskih pantalona, ljetnih i zimskih košulja, ljetnih majica, ljetnih i zimskih čarapa,
kravata, džempera, kišnih jakni, šapka, kačketa, zimskih kapa, transportnih torbi, oznaka za uniformu i značkih za šapku

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

Količine date u obrascu za cijenu ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

173670,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 60 dana od dana obostranog potpisa ugovora, prijema specifikacije veličina uniformi, narudžbe i ovjerenih
uzoraka

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova, ul. Dobojska br. 32, Sarajevo
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dijelova uniformi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rukavica, zimskih čizama, plitkih cipela, remena za pantalone i opasača s futrolom i gajkama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

Količine date u obrascu za cijenu ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 60 dana od dana obostranog potpisa ugovora, prijema specifikacije veličina dijelova uniformi, narudžbe i
ovjerenih uzoraka

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova, ul. Dobojska br. 32, Sarajevo

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
405-1-1-22-3-11-15.pdf
PODIJELI: