Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka uređaja za traganje trase kablova za potrebe ED Zenica

Datum objave: 18.06.2015. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1429-7-1-130-3-8/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRODUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA
IDB/JIB 4200225150528
Kontakt osoba Amar Kasap
Adresa Safveta bega Bašagića 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 449-666
Faks (032) 449-636
Elektronska pošta a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Isporuka uređaja za traganje trase kablova za potrebe ED Zenica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

dat u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31642000-8 Električni aparati za detekciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dat u tenderskoj dokumentaciji


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište ED Zenica u Radakovu-Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 (dva) mjeseca od dana obostranog potpisa ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dati u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim
propisima zemlje porijekla.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora koji se odnosi na isporuku alata ili sitnog alata u
vrijednosti od najmanje 10.000,00 KM, u posljedne tri godine

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju


IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.6.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.7.2015. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.7.2015. 10:00:00
Adresa i mjesto prostorije ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica
Elektrodistribucija Zenica, S.bega Bašagića br. 6, Zenica

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Svaki ponuđač koji je zainteresovan za učešće u predmetnom postupku nabavke, obavezan je dostaviti ugovornom organu
pismeni zahtjev za učešće. Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1429-7-1-130-3-8-15.pdf
PODIJELI: