Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i ugradnja električnog užetnog vitla sa dvorednim kolicima Q=100kN, ojačanje postojeće staze i izrada pristupnih platformi i ljestava

Datum objave: 25.06.2015. 11:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1405-1-2-235-3-209/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB 4200225150048
Kontakt osoba Ismar Brakmić
Adresa 21. aprila br.4
Poštanski broj 75203 Bukinje (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 305-000
Faks (035) 305-009
Elektronska pošta amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja električnog užetnog vitla sa dvorednim kolicima Q=100kN, ojačanje postojeće staze i izrada pristupnih
platformi i ljestava


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja električnog užetnog vitla sa dvorednim kolicima Q=100kN, ojačanje postojeće staze i izrada pristupnih
platformi i ljestava

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 51511110-1 Usluge instaliranja dizalica


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

79000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana "Tuzla" Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Naveden u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Zahtjevani način plaćanja je odgođeno plaćanje minimalno 30 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Rješenje o upisu u sudski registar/Izvod iz sudskog registra (orginal ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedena u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne


ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM (10,23 EUR-a)

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.7.2015. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.7.2015. 09:30:00
Adresa i mjesto Termoelektrana "Tuzla" Tuzla

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM (10,23 EUR-a) sa PDV-om. Plaćanje - otkup tenderske
dokumentacije izvan BiH vrši se u EUR-ima na račun kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, IBAN: BA 391601020000013652
BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije.
Plaćanje unutar BiH iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a vrši se na račun br. 1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist
JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije.ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Ismar Brakmić
Adresa 21. aprila br.4
Poštanski broj 75203 Bukinje (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 305-091
Faks (035) 305-009
Elektronska pošta ismar.brakmic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1405-1-2-235-3-209-15.pdf
PODIJELI: