Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ogreva - drva za grejnu sezonu 2015/2016.

Datum objave: 01.07.2015. 09:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5749-7-1-1-3-1/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Osnovni sud u Kotor Varošu
IDB/JIB 4401120570004
Kontakt osoba Veselka Kezija
Adresa Cara Dušana 25
Poštanski broj 78220 Kotor Varoš (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 785-123
Faks (051) 784-450
Elektronska pošta vladislav.cupic@pravosudje.ba
Internet adresa http://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Opštinski nivo (RS),Kotor Baroš

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogreva - drva za grejnu sezonu 2015/2016


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka 45 metara kubnih iscijepanog bukovog prosušenog ogrevnog drveta za centralno grijanje dužine 50cm I
klase.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrev


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

45 kubnih metara


II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovni sud u Kotor Varošu, Cara Dušana 25, 78220 Kotor Varoš

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

01.09.2015. gidine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.7.2015. 09:03:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.7.2015. 12:30:00
Adresa i mjesto Osnovni sud u Kotor Varošu, Cara Dušana 25
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5749-7-1-1-3-1-15.pdf
PODIJELI: