Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka i iznamljivanje Microsoft licenci za potrebe institucija Bosne i Hercegovine

Datum objave: 13.09.2022. 13:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.09.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1236-1-1-69-3-27/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA/PROMETA BIH
IDB/JIB 4200862970008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Alibegovic
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 707-624
Faks (033) 707-697
Elektronska pošta aida.alibegovic@mkt.gov.ba
Internet adresa www.mkt.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23047863,24

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznamljivanje Microsoft licenci za potrebe institucija Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48624000-8 Programski paket za operativni sistem personalnog kompjutera (PC)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa: Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Adresa: Trg Bosne i Hercegovine 1,
Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.10.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.11.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prostorije Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Trg
Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo, kancelarija 318/III
Datum i vrijeme 14.11.2022. 10:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aida Alibegovic
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 707-624
Faks (033) 707-697
Elektronska pošta aida.alibegovic@mkt.gov.ba
Internet adresa www.mkt.gov.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200862970008
Contact person Aida Alibegović
Address Trg BiH 1
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 707-624
Fax number (033) 707-697
Email address aida.alibegovic@mkt.gov.ba
Website address www.mkt.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, A combination of these (purchase, lease, rental, hire purchase)

II 1.a. Title of the object of the contract

Microsoft licenses rental for the needs of the institutions of Bosnia and Herzegovina

II 1.b. Description of the object of the contract

Microsoft licenses rental for the needs of the institutions of Bosnia and Herzegovina

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 48624000-8 Personal computer (PC) operating system software package

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Detailed in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

28.10.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 14.11.2022. 10:00
Address and place Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina, Address:
Trg Bosne i Hercegovine No. 1, Sarajevo, office 318, III floor

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1236-1-1-69-3-27/22
PODIJELI: