Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka stanice sa mjeračem za potrebe priključka gasa

Datum objave: 05.07.2015. 22:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

550-7-1-10-3-6/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA HADŽIĆI
IDB/JIB 4200427020006
Kontakt osoba MUHIDIN HODZIC
Adresa Hadželi 114
Poštanski broj 71240 Hadžići (bhp)
Općina/Grad Hadžići
Telefon (033) 475-946
Faks (033) 475-952
Elektronska pošta ohadzici@bih.net.ba
Internet adresa hadzici.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Hadžići

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA STANICE SA MJERAČEM, ZA POTREBE PRIKLJUČKA GASA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA JEDNE STANICE ZA POTREBE PRIKLJUČKA GASA NA OBJEKAT "NOVA OSNOVNA ŠKOLA2 U HADŽIĆIMA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39340000-7 Oprema za gasnu mrežu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Opisana u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00


II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hadžići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

opisano u TD-i

III 4. Ograničenja za učešće

opisano u TD-i

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

opisano u TD-i

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

opisano u TD-i

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

opisano u TD-i

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena


IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.7.2015.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.7.2015. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.7.2015. 10:00:00
Adresa i mjesto Općina Hadžići, Hadželi br. 114., Hadžići, sala Općinskog vijeća, II sprat

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Naknada za uplatu TD-e iznosi 30 KM. Uplate za otkup TD mogu se izvršiti isključivo na br. depozitnog računa Općine Hadžići
br. 3380002210025471, otvorenog kod UNICREDIT BANK, vrsta prihoda 722631, broj Općine 038.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
550-7-1-10-3-6-15.pdf
PODIJELI: