Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka lanaca

Datum objave: 10.07.2015. 10:33 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.07.2015.
 

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Lanac

2015/S 131-241632

Poziv na natječaj

Ova obavijest uključuje: Direktivu 2004/17/EZ (Sektorska nabava)

Odjeljak I.: Javni naručitelj/ naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

AD Elektrani na Makedonija — Skopje
str.11 Oktomvri No. 9
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikola Stojanovski
1000 Skopje
BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Telefon: +389 23149127
E-pošta: nikola.stojanovski@elem.com.mk
Telefaks: +389 23111309

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja/naručitelja: http://www.elem.com.mk

Elektronički pristup podacima: https://e-nabavki.gov.mk

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://e-nabavki.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Public Procurement Bureau
Luj Paster bb
1000 Skopje
BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Internetska adresa: https://e-nabavki.gov.mk

Odjeljak II.: Predmet natječaja/opis projekta

II.1)Opis
II.1.3)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44540000

Opis
Lanac . 

Odjeljak IV.: Postupak

IV.4)Administrativni podaci
IV.4.2)Uvjeti za preuzimanje natječajne dokumentacije i dodatne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 27.7.2015 - 11:00
IV.4.3)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27.7.2015 - 11:00
IV.4.5)Jezik(ci) na kojem(ima) projekti ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: