Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka infuzionih otopina

Datum objave: 15.07.2015. 14:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

444-7-1-17-3-5/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
IDB/JIB 4236267050005
Kontakt osoba Amina Muratbegović
Adresa Wagnerova 15
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 252-090
Faks (030) 252-090
Elektronska pošta judomzdravlja@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. NivoOpćinski nivo (FBIH),Bugojno

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Infuzione otopine


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka - infuzione otopine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33692100-8 Infuzijske otopine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Bugojno, Wagnerova 15, Bugojno

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina, sukcesivno odmah nakon narudžbe ugovornog organa

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u t.d.

III 4. Ograničenja za učešće

kao u t.d.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u t.d.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u t.d.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u t.d.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev


IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.8.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.8.2015. 14:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.8.2015. 14:30:00
Adresa i mjesto JU Dom zdravlja Bugojno, Wagnerova 15, Bugojno

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je dostupna na adresi ugovornog organa ličnim preuzimanjem ili putem pošte, a na zahtjev koji je
potpisan i ovjeren od strane ponuđača uz navođenje osnovnih kontakt podataka i zahtjevanog načina dostave.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
444-7-1-17-3-5-15.pdf
PODIJELI: