Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka tonera

Datum objave: 17.07.2015. 10:07 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2732-7-1-7-3-7/15


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske
IDB/JIB 4402560240002
Kontakt osoba Zoran Mijatović
Adresa Zdrave Korde 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 219-042
Faks (051) 219-043
Elektronska pošta zavod-mris@blic.net
Internet adresa www.medicinaradaisporta.net

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Toneri

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Toneri za štampače

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim računara, štampača i namještaja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci


II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda


IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgođeno plaćanje 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke u danima 10,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.7.2015. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.7.2015. 12:30:00
Adresa i mjesto Zdrave Korde 4 Banja LukaANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Zoran Mijatović
Adresa Zdrave Korde 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 219-042
Faks (051) 219-043
Elektronska pošta zoran.mijatovic@medicinaradaisporta.net
Internet adresa www.medicinaradaisporta.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Zoran Mijatović
Adresa Zdrave Korde 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 219-042
Faks (051) 219-043
Elektronska pošta zoran.mijatovic@medicinaradaisporta.net
Internet adresa www.medicinaradaisporta.net

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Zoran Mijatović
Adresa Zdrave Korde 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 219-042
Faks (051) 219-043
Elektronska pošta zoran.mijatovic@medicinaradaisporta.net
Internet adresa www.medicinaradaisporta.net

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2732-7-1-7-3-7-15.pdf
PODIJELI: