Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka alata i sitnog inventara

Datum objave: 17.07.2015. 19:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

289-7-1-16-3-18/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J.P. "VODOVOD" A.D. TREBINJE
IDB/JIB 4401347270007
Kontakt osoba Igor Srba
Adresa Luke Ćelovića Trebinjca 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 220-711
Faks (059) 260-542
Elektronska pošta vodoherc@teol.net
Internet adresa www.vodovod-trebinje.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Grad,Trebinje

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Alat i sitan inventar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka alata i sitnog inventara za potrebe J.P."Vodovod" A.D. Trebinje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44510000-8 Alat


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

5.000,00


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Trebinje, magacin Ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do okončanja nabavke

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev


IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.8.2015. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.8.2015. 11:30:00
Adresa i mjesto Upravna zgrada J.P. "Vodovod" A.D. Trebinje, kancelarija br.19, Luke
Ćelovića Trebinjca br.2
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
289-7-1-16-3-18-15.pdf
PODIJELI: