Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka osvježavajućih napitaka: sokovi, voda, kafa

Datum objave: 22.07.2015. 08:37 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo komunikacija i prometa

Direkcija za civilno zrakoplovstvo

 

 

Broj: JN1-1-4-16-3-16-2/15

Banjaluka, 16.07.2015. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U ime Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine pozivamo zainteresovane ponuđaće da dostave ponudu za nabavku osvježavajućih napitaka, a koja bi se sastojala od sokova, vode, kafe.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br.104/14).

Poziv za dostavljanje ponuda je objavljen dana 14.05.2015. godine na web stranici BHDCA.

 

1. OPŠTI PODACI

1.1. Podaci o Ugovornom organu:

Naziv: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

Adresa: Vojvode Pere Krece bb, 78000 Banjaluka

Telefon: 051/921-222

Faks: 051/921-520

Web adresa: www.bhdca.gov.ba

1.2. Podaci o licima zaduženim da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba: Milada Skokić

Telefon: 051/921-210

Faks: 051/921-520

e-mail: milada.skokic@bhdca.gov.ba

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

2.1. Predmet javne nabavke je nabavka osvježavajućih napitaka

Broj nabavke u JRJN je: 15982000-5 , 15911000-7

 

2.2. Tehičke specifikacije:

Red.br.

Opis

Komada

1.

Voda prirodna 0,5 l

1040

2.

Sok bočica 200 ml

100

3.

Kafa espreso 1 kg

2

4.

Kapućino 8/1

7

5.

Nes kafa 48/1

2

6.

Šećer 1000/1

2

7.

Čaj - kutija

15

8.

Mlijeko za kafu 25/1

1

9.

Konjak hennessy

5

 

 

3. VRIJEME, MJESTO I NAČIN ISPORUKE ROBE

Robu je potrebno isporučiti na adresu Ugovornog organa, Vojvode Pere Krece bb, 78000 Banjaluka

 

4. KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE

Izbor najpovoljnijeg ponuđača se vrši na osnovu kriterijuma najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

5. PERIOD VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti 15 dana od isteka roka za dostavljanje ponude.

 

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, na sledeću adresu: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH, Ulica Vojvode Pere Krece bb, Banjaluka. Rok za dostavljanje ponuda je 24.07.2015.godine do 12:00 sati.

 

7. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE

Ponude se dostavljaju na adresu: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, Vojvode Pere Krece bb Banjaluka, najkasnije do 24.07.2015. godine do 12:00 sati. Ponude koje budu dostavljene nakon isteka ovog roka, neće se uzeti u razmatranje.

 

8. PREGOVORI

Ugovorni organ zadržava pravo da pozove ponuđače na pregovore nakon prijema ponuda,ukoliko ocijeni na osnovu dostavljenih ponuda da su pregovori neophodni. Pregovori će se provoditi u skladu sa članom 10. Pravilnika, a svi ponuđači koji blagovremeno dostave ponude će biti obavješteni o datumu i terminu vođenja pregovora.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: