Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja Mercedesa, Renault B Clio, stroja za pravljenje sladolera, miksera za mješanje slastica, rashladne vitrine, etažnog kotla, perača, ručne bušilice, rabljenog stroja, viljuškara, mašina za šivanje, stola za peglanje, konvektora, biokemijskog analizatora, medicinskog ormara, kancelarijske stolice...

Datum objave: 02.02.2023. 09:57 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED MOSTAR

 

Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22) i članaka od 62. do 72. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obveza („Službene novine Federacije BiH", broj 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Mostar, oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obveza putem:

 

DIREKTNA PRODAJA

 

1. „VASILJ 78" d.o.o. Čitluk

Lokalitet: Kralja Tomislava broj.16

GRUPA

OPIS IMOVINE

Količina

 

Stroj za pravljenje sladoleda, model SNOWY Tti JFX200-2513 MULTY HP TT i I, marka VALMAR, serijski broj.203159, godina proizvodnje 2017,

1

 

Mikser za mješanje slastica, marke SPAR, model SP - 800A, serijski broj.1 107 38

1

Prva

Rashladna vitrina za sladoled, model DIESIS 24 EA, marka COF, serijski broj.000114/1

1

 

Rashladne vitrine za kolače, model BVFLWCA5, marka BOCCHINI, godina proizvodnje 2009.

2

 

 

 

2.„ENSA" d.o.o. Jablanica

Lokalitet: Mostarska bb do broja 9,

GRUPA

OPIS IMOVINE

Količina

 

Etažni kotao, proizvođač CENTROMETAL, tip: BIO-CET 17, Art 22700, snaga 17 KW

1

 

Perač visokotlačni, proizvođač LAVOR, tip; MISSISIPI-R, 1310 XP, kapacitet 600/h, maks. protisak 130-150 bar

1

Prva

Bušilica ručna, proizvođač; BOSCH, tip; GBH 240 F/790 W, snaga 790W, nazivni broj okretaja 0-930 o/min, broj udaraca pri nazivnom broju obrtaja 0-4200

1

Rabljeni stroj za paljenje mramora i granita, freza, proizvođač TERZAGO, tip; GLS 37, snaga motora 18,5 KW, dužina rezanja 3700 mm, vertikalni hod sječiva 320 mm, maksimalna dubina 255 mm,

1

 

Viljuškar, proizvođač STEVEDORING LJUNGYBUTRUCK, nosivost 15 tona, pogon diesel motor

1

 

 

 

3.SZR „ANA" Mostar, vl. Ana Glavinić Lokalitet: Mostar, Kralja Tomislava bb (zgrada Experimenta)

GRUPA

OPIS IMOVINE

 

 

Mašina za šivanje "Bagat 128 E- Elektronik

1

 

"Necchi šteperica"

1

Prva

Stol za peglanje

1

 

Konvektor

1

 

Overlovka

1

 

Mašina za obradu rupica

1

 

"Privileg" - pletaća mašina

1

 

 

 

4.STR „MAR VES" vl. Vesna Marić Lokalitet: Mostar, Smrčenjaci bb

GRUPA

OPIS IMOVINE

Količina

PRVA

Mercedes - karavan, goddina proizvodnje 1987., registarskih oznaka A42-T-976

1

 

5.Poliklinika „HADŽIHUSEJNOVIĆ" d.o.o. KONJIC

 

Lokalitet: Konjic, Maršala Tita broj 6

GRUPA

OPIS IMOVINE

Količina

Prva

Biokemisjki analizator

1

Medicinski ormar

3

Kancelarijska stolica

10

 

 

6.TAXI PRIJEVOZ ANTE VASILJ Čitluk

Lokalitet: Čitluk, Međugorje bb

GRUPA

OPIS IMOVINE

Količina

Prva

Putničko motorno vozilo marke Mercedes-Benz, broj šasije WDB1241261C105070, radna snaga motora 83 kW, radni obujam 2497 cm3, godina proizvodnje 1994., registarskih oznaka TA-25611,

1

7."SPIN" d.o.o. Mostar

Lokalitet: Mostar, ul. Kardinala Stepinca /Zgrada Ledara/ bb

GRUPA

OPIS IMOVINE

Količina

Prva

Putničko motorno vozilo marke Renault B Clio, registarskih oznaka O52-E-518

1

 

 

 

Imovina se prodaje sistemom direktne prodaje iz razloga što je ista ostala neprodana nakon održane prve i druge javne aukcije.

Direktna prodaja će se održati dana 14.02.2023.godine (utorak) s početkom u 11.30 sati u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Mostar na adresi Dr. Ante Starčevića bb (zgrada Vlade Federacije - IV. kat).

Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu i dokaze o vlasništvu na navedenom lokalitetu 10.02.2023. godine (petak) u vremenu od 11:00 do 13:00 sati, a sve informacije mogu se dobiti u Odsjeku za prinudnu naplatu Kantonalnog poreznog ureda Mostar, u toku radnog dana.

I. DIREKTNA PRODAJA IZVRŠIT ĆE SE NA SLJEDEĆI NAČIN:

a)            Ponuđači na direktnoj prodaji dužni su dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARATI - PONUDA", najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje na adresu Kantonalni porezni ured Mostar, Dr. Ante Starčevića bb (zgrada Vlade Federacije) ili na protokol. Ponude se predaju referentu za protokol i arhivu (ured broj 415).

b)           Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene po grupama ili pojedinačne cijene po artiklima. Ponuđač ili njegov pismeno ovlašteni zastupnik dužan je biti prisutan na otvaranju ponuda dana 14.02.2023.godine u 11.30 sati.

c)            U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu na direktnoj prodaji Odbor održava nadmetanje između ovih najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu s tim da ne prihvata ponudu nižu od ponude u zatvorenoj koverti.

d)           Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obvezi polaganja depozita, pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu, ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

e)           Ponuđači koji prisustvuju direktnoj prodaji dužni su se pridržavati svih epidemiološki mjera. Ponuđač koji se ne bude pridržavao propisanih mjera neće moći prisustvovati prodaji i njegova ponuda se neće r^zmatrati.

II. OPĆE ODREDBE

a.            Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet osobnom iskaznicom (ličnom kartom) ili putovnicom (pasošem) i dokumentirati pravo za zastupanje.

b.            Direktna prodaja će biti odgođena za onog poreznog obveznika za kojeg dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.

c.            Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sve punoljetne fizičke osobe i pravne osobe. Osobe zaposlene u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stupnja krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.

d.            U cijenu iz ovog oglasa nije uračunat porez na dodatnu vrijednost (PDV), pa ukoliko roba podliježe obvezi plaćanja tog poreza isti pada na teret kupca.

e.            Prodaja imovine se vrši po principu viđeno - kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati. Imovina se predaje kupcu kada isti donese dokaz o plaćanju obveza proizašlih iz kupovine, a nakon čega je ODMAH, preuzima.

f.             Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama kupca radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

KONTAKT TELEFON: 036 446 - 515 Web stranica www.pufbih.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: