Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka 4 (četiri) motorna vozila za potrebe obezbjeđenja i zaštite ličnosti

Datum objave: 24.03.2023. 07:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

348-1-1-73-3-58/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401630930005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Boško Martić
Adresa Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-365
Faks (051) 334-395
Elektronska pošta umf@mup.vladars.net
Internet adresa www.mup.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka 4 (četiri) motorna vozila za potrebe obezbjeđenja i zaštite ličnosti

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 4 (četiri) motorna vozila za potrebe obezbjeđenja i zaštite ličnosti, za potrebe MUP-a Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

08.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4
Datum i vrijeme 10.05.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 235 kW

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumenaciji

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 10.05.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 145 kW

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumenaciji

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 10.05.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 255 kW

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

154000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumenaciji

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 10.05.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 170 kW

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

117000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumenaciji

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 10.05.2023. 12:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Interior of Republika Srpska
UIN 4401630930005
Contact person Boško Martić
Address Bulevar Desanke Maksimović 4
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 334-365
Fax number (051) 334-395
Email address umf@mup.vladars.net
Website address www.mup.vladars.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of four motor vehicles for security and personal protection purposes

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of four motor vehicles for security and personal protection purposes

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 34000000-7 Transport equipment and auxiliary products to transportation
Additional object(s) 34100000-8 Motor vehicles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 LOT 1. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 235 kW 0 08.05.2023.
2 LOT 2. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 145 kW 0 08.05.2023.
3 LOT 3. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 255 kW 0 08.05.2023.
4 LOT 4. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 170 kW 0 08.05.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 LOT 1. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 235 kW 1 10.05.2023. 11:00
2 LOT 2. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 145 kW 1 10.05.2023. 11:00
3 LOT 3. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 255 kW 1 10.05.2023. 11:00
4 LOT 4. Putničko motorno vozilo, minimalne snage 170 kW 1 10.05.2023. 11:00
 
Address and place Bulevar Desanke Maksimovic 4, Banja Luka, BiH


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: