Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja motornih vozila: VW Polo, VW Golf, Audi Q7, Škoda Felicia, Opel Corsa

Datum objave: 30.03.2023. 08:26 / Izvor: Dnevni Avaz, 30.03.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Služba za zajedničke poslove organa i tijela

Federacije Bosne i Hercegovine

 

Na temelju odluke Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, o prodaji službenih motornih vozila putem javne licitacije broj 05-04-1228/23 od 13.03.2023. godine, u vezi sa: odlukama vlade Federacije Bosne i Hercegovine i to: Odluci o odobravanju prodaje 20 (dvadeset vozila) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva finansija-Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 23/2023 (.Službene novine Federacije BIH", broj 3/23) i Odluci o izmjeni Odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova V. broj 24/2023 {.Službene novine Federacije" broj 3/23), direktor Službe objavljuje

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju službenih motornih vozila

 

1. Predmet prodaje

Putem javne licitacije vršiti će se prodaja službenih motornih vozila, sljedećih karakteristika

MARKA I TIP VOZILA

God.

BROJ ŠASIJE

Snaga kW

Zapremina cm*

Gorivo

stanje vozila

Početna cijena (KM)

LOT-1

" VW POLO KARA VAN

2000

WVWZZZ6KZ1R515239

66

1896

D

u vo2nom staniu/dotraialo

2200.00

VW POLO

2004

WVWZZZ9NZ49O00199

47

1896

D

u voznom stanju

3800,00

VW  GOLF

2003

WVWZZZ1JZ49031157

50

1896

D

u voznom stanju/dotrajalo

3600.00

VW  GOLF

2004

VWWZZZ1JZ49031163

50

1896

0

u voznom stanju/dotrajalo

3600,00

Ukupno LOT-1

13400,00

 

LOT-2

VW POLO KARAVAN

2000

WVWZZZ6KZ1R514041

66

1896

D

u voznom stanju

2100,00

VW  POLO

2004

WVWZZ29NZ49000204

47

1896

D

u voznom stanju

3800,00

VVVPOLO

2004

WVWZZZ9NZ49000200

47

1896

D

uvoznom stanju/dotrajalo

2900,00

VW GOLF

1999

WVWZZZ1JZXD382821

81

1896

D

nije u voznom stanju

2500,00

VW  GOLF

1999

VWWZZZ1JZXW437069

55

1391

B

u voznom stanju/dotrajalo

1600,00

Ukupno LOT-2

13.100,00

 

LOT-3

AUDI Q7

2010

VVAUZZZ4L3BD009600

176

2967

D

u voznom staniu

26000.00

ŠKODA OCTA VIA

2000

TMBBG41U2Y8297721

66

1896

D

u voznom stanju/dotrajalo

2800,00

ŠKODA FELICIA

1999

TMBEGF613Y0011500

55

1598

B

u voznom stanju/dotrajalo

900.00

OPEL CORSA

1997

WOLOSBF68W4017695

33

1198

B

u voznom stanju/dotrajalo

900,00

UKupno LOT-3

30600,00

 

LOT-4

 

 

 

 

 

 

 

VW POLO KARAVAN

2000

WVWZZZ6KZ1R514881

66

1896

D

u voznom stanju/dotrajalo

2200,00

VOLKSWAGEN POLO

2004

WVWZZZ9NZ49000207

47

1896

D

nije u voznom stanju

2300,00

VOLKSWAGEN POLO

2004

WVWZZZ9NZ49000205

47

1896

0

u voznom stantu/dotraialo

3500,00

VOLKSVVAGEN GOLF

2003

VWWZZZ1JZX49031151

50

1896

u voznom stanju/dotrajalo

3900,00

Ukupno LOT-4

11900,00

 

LOT-5

VW POLO KARAVAN

2000

WWVZZZ6KZ1R513924

66

1896

D

niie u voznom stanju

1900,00

VW GOLF

2003

WVWZZZ1JZ49031196

50

1896

D

u voznom stanju/dotrajalo

4200,00

VW GOLF

2003

WVWZZZ1JZ49031061

50

1896

D

u voznom stanju/dotrajalo

3800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLKSVVAGEN POLO

2004

WVWZZZ9NZ49000201

47

1696

D

u voznom stanju/dotrajalo

2700,00

Ukupno LOT-5

12600,00

 

 

2.  Pravo učešća

Vozila koja su predmet prodaje putern javne licitacije grupirana su u Lot-ove i pojedinačno, a prednost pri kupovini imaju ponudrtelji koji ponude cijenu za grupnu prodaju vozila.

Pravo učešća na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe, državljani Bosne i Hercegovine, koje izvrše uplatu kaucije u iznosu od 5% od početne cijene za sva vozila koja pnpadaju određenom LOT-u ili 10% od početne cijene vozila za pojedinačnu prodaju.

Uplata kaucije vršiti će se na blagajni Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, zgrada Vtade Federacije BiH, Hamdije Čemerfića 2, Sarajevo, dana 12.03.2023. godine i dana 13.03.2023. godine od 12:00 do 15:00 sati.

Uposleni u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo učešća na licitaciji.

 

1.   Pregled vozila

Vozila se mogu pogledati 03., 04 i 05. Aprila 2023. godine-od 12:00 do 14:00 sati na sljedećim

 

Za sve dodatne informacije vezane za vouila koja su predmet prodaje- kontakt telefon 062-824-001

 

2.Rok za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju na protokol Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, zgrada Vlade Federacije BiH. Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, do dana 14.04.2023. god., osobno ili putem pošte.

U obzir će se uzeti ponude koje na protokol budu dostavljene najkasnije do 14.04.2023. godine do 15:00 sati.

Na koverti u kojoj se dostavlja ponuda obavezno mora biti naznačeno:

„Ponuda za javnu licitaciju — prodaju službenih motornih vozila", naznakom Lot-a ili naznakom Lot-a t rednim brojem vozila, ako se dostavlja ponuda za pojedinačna vozila.

 

3.Sadržaj ponude:

Ponuda treba sadržavati:

Podatke o fizičkoj osobi: Ime i prezime, broj telefona t kopiju identifikacijskog dokumenta, odnosno za pravne osobe: Uvjerenje o poreskoj registraciji s identifikacijskim brojem, naziv poduzeća, odgovorna osoba, sjedište i broj telefona:

Naznaka Lot-a a ili naznakom Lot-a i rednim brojem vozila, ako se dostavlja ponuda za

pojedinačna vozila;

Iznos ponude izražen u KM;

Dokaz o uplati kaucija

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a ukoliko je ponuđač pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravr& osobe.

Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više Lot-ova ili za jedno ili više vozila, s tim da za isti LOT ili isto vozilo može dostaviti samo jednu ponudu.

 

4.Otvaranje ponude:

Otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju službenih motornih vozila iz tačke 1. će se održati u zgradi Vlade Federacije BiH, Hamdije čemerlića 2, Sarajevo.- dana 17.04..2023. godine s početkom u 12:00 sati. .

Otvaranje će se obaviti po Lot-ovima i ponudama za pojedinačna vozila prema redosljedu primanja ponuda na protokol Službe.

Otvaranju dostavljenih ponuda mogu prisustvovati ponuđači-fizičke osobe koje su dostavile ponudu za neki od Lot-ova ili pojedinačno vozilo, uz identifikacijski dokument i dokaz o uplaćenoj kauciji za neki od Lot-ova ili pojedinačna vozila, u ime pravne osobe, uz pismeno ovlaštenje i dokaz o uplaćenoj kauciji za neki od Lot-ova ili pojedinačna vozila.

O otvaranju ponuda Komisija će sačiniti zapisnik i utvrditi listu ponuđača koji su ponudili cijenu koja je jednaka ili iznad početne cijene i konstatirati koji su ponuđači ponudili najveću cijenu za pojedini Lot ili najveću cijenu za pojedinačno vozilo.

 

5.Postupak licitacije

Predsjednik komisije pristupa otvaranju prispjelih ponuda. U zapisnik sa otvaranja ponuda unose se: naziv ponuđača, redni broj, marka i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti neće se razmatrati u daljnjem postupku licitacije. Komisija nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljnije ponude za sve Lot-ove ifi vozila o Čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik komisije proglašava pobjednike licitacije koji su dostavili najpovoljnije ponude za pojedine Lot-ove iti pojedinačno za vozila.

Ako se na poziv za prodaju, za pojedini Lot ili pojedinačno za vozilo, odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

Ako se prijave dva ili više ponuđača s prihvatljivim ponudama i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, predsjednik komisije će proglasiti za pobjednika ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola službe.

Ukoliko ponuđač, koji je proglašen pobjednikom, odustane od kupovine nema pravo na povrat uplaćene kaucije, a vozilo će biti ponuđeno sljedećem kupcu uz uvjet da razlika u ponuđenoj cijeni nije veća od uplaćene kaucije za predmetni LOT za grupnu prodaju ili za pojedinačno vozilo, u suprotnom vozila ili vozilo će biti ponuđeni na sljedećoj licitaciji.

 

6.Obveze kupca:

Najpovoljniji ponuđač dužan je postignutu cijenu vozila uplatiti u roku od pet <5) dana od dana okončanja licitacije, a ukoliko to ne učini smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Prodaja vozila se vrši po principu „videno-kupljeno". pa se naknadne reklamacije neće uvažiti. Sve troškove prijenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac. Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, kaucija u iznosu od 5% od početne cijene za sva vozila koja pripadaju određenom LOT-u ili 10% od početne cijene vozila za pojedinačnu prodaju, če biti vraćena na blagajni Službe odmah po okončanju licitacije, a ponuđačima čije ponude budu prihvaćene, kaucija će biti vraćana nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora i uplate kupovne cijene u proračun Federacije BiH.

 

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE- ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: