Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka sanitetskog vozila

Datum objave: 20.04.2023. 11:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.04.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

850-1-1-9-3-11/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUŽIM
IDB/JIB 4263084610009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Subhija Kudelić
Adresa Generala Izeta Nanića 36
Poštanski broj 77245 Bužim (bhp sa)
Općina/Grad Bužim
Telefon (037) 410-733
Faks (037) 419-079
Elektronska pošta domzdravlja.buzim@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

NABAVLJA SE JEDNO VOZILO

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA SANITETSKOG VOZILA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA SANITETSKOG VOZILA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34114121-3 Sanitetska vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

KAO U TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

113000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KAO U TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

KAO U TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.05.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto KAO U TD
Datum i vrijeme 12.05.2023. 11:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Subhija Kudelić
Adresa Generala Izeta Nanića 36
Poštanski broj 77245 Bužim (bhp sa)
Općina/Grad Bužim
Telefon (037) 410-733
Faks (037) 419-079
Elektronska pošta domzdravlja.buzim@bih.net.ba
Internet adresa

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: