Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka lož ulja sa uslugom prevoza

Datum objave: 04.05.2023. 13:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3076-7-1-3-3-3/23ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" NOVI GRAD
IDB/JIB 4400768160000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Rada Kreća
Adresa Nikole Pašića 13 Novi Grad
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Opština/Grad Novi Grad
Telefon (052) 751-654
Faks (052) 751-654
Elektronska pošta os041@skolers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Zbog jedinstvenog predmeta nabavke.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lož ulje za sa uslugom prevoza za potrebe JU Osnovne škole "Sveti Sava" Novi Grad, za grejnu sezonu 2023/2024

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lož ulje za sa uslugom prevoza za potrebe JU Osnovne škole "Sveti Sava" Novi Grad, za grejnu sezonu 2023/2024

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135000-4 Lož ulja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

7000 litara

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14194,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u konkurentskom zahtjevu.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u konkurentskom zahtjevu.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje putem Trezora RS, PJ Prijedor.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u konkurentskom zahtjevu.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u konkurentskom zahtjevu.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u konkurentskom zahtjevu.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u konkurentskom zahtjevu.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.05.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Osnovna škola "Sveti Sava" Novi Grad, Nikole Pašića 13, 79220 Novi
Grad
Datum i vrijeme 26.05.2023. 10:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
3076-7-1-3-3-3/23
PODIJELI: