Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka malča (dekorativna kora), agrotekstila i ivičnjaka, lot 2

Datum objave: 04.05.2023. 13:38 / Izvor: Akta.ba, 03.05.2023.

  

KJKP ,,PARK" d.o.o. Sarajevo

Broj: JN-41-6B

Sarajevo: 25.04.2023. godine

 

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a),I 70.stav (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14 I 59/2022) i Zapisnika o radu Komisije za ocjenu i evaluaciju ponuda br. JN-41-5B od 25.04.2023. godine, donosim sljedeću:

 

ODLUKU

 o poništenju postupka nabavke LOT-2 AGROTEKSTILI IVIČNJACI

 

I

 

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o poništenju postupka javne nabavke LOT-2 AGROTEKSTIL I IVIČNJACI koji je objavljen na portalu javnih nabavki broj 410-1-1-58-3-72/23 Objavljeno dana: 30.03.2023. godine,po otvorenom postupku TD broj JN-41.

 

II

 

Odlukom o poništenju postupka: LOT-2AGROTEKSTIL I IVIČNJACI donosi se na osnovu člana 69.stav(2) tačka a)ZJNBIH(nije dostavljena ni jedna ponuda u određenom krajnjem roku).

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

IV

 

Zadužuje se stručni saradnik za informisanje da predmetnu Odluku objavi na web stranici KJKP ,,PARK"-a d.o.o.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj JN-41-2 od 20.03.2023. godine.

 

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procjenjena vrijednost javne nabavke je 2.000,00 KM bez PDV-a.

 

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je na portal javnih nabavki dana br. 410-1-1-58-3-72/23 OD 30.03.2023.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: JN-41-3 od 20.03.2023. godine. TD su na portalu e-nabavke podigli sljedeći ponuđači: Na portalu e-nabavke nisu bila postavljena pitanja.

 

Dana 20.04.2023.godine je trebalo biti izvršeno javno otvaranje ponuda ali je konstatovano da ni jedna ponuda nije prispjela do roka za predaju ponuda.

 

TD su sa portala e-nabavke podigli sljedeći ponuđači:

 

1 EKAPIJA DOO 4950134590001 30.3.2023. 12:01:16 2 BBS EUROPE 4403188520008 30.3.2023. 13:25:22 3 SP STOJANKA MIHAJLOVIC TRGOVINA ZLATNO ZRNO BOLJANIĆ 4500197640003 30.3.2023. 14:25:50 4 MLIJEKOPRODUKT D.O.O. KOZARSKA DUBICA 4400737790005 30.3.2023. 14:58:01 5 ALMOS-TRADE D.O.O. 4227159250007 30.3.2023. 22:54:11 6 SABA DOO BRČKO DC 4600492890008 31.3.2023. 7:47:23 7 GRAFIKON DOO 4200251660003 31.3.2023. 8:03:35 8 NET GREEN D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO CVIJEĆEM I SADNICAMA 4210246780004 31.3.2023. 12:28:10 9 "EZIO INOX"D.O.O. ILIJAŠ 4201606160003 31.3.2023. 12:57:46 10 OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS P.O.VISOKO 4218401220003 1.4.2023. 11:59:20 11 INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 7.4.2023. 8:24:34 12 GRANUM D.O.O. 4227097120004 11.4.2023. 9:41:42

 

PRAVNA POUKA

 

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke (Obavještenja). Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi a putem ugovornog/prvostepenog organa.

 

Direktor KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

 

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: