Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka uređaja za automatsku naplatu cestarine

Datum objave: 05.05.2023. 10:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

266-1-1-332-4-111/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba Pero Vukoja
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uređaja za automatsku naplatu cestarine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka obuhvata: isporuku, ugradnju i instalaciju i puštanje u rad uređaja za automatsku naplatu cestarine, testiranje
funkcionalnosti uređaja sa postojećim sistemom naplate cestarine te izradu projekta izvedenog stanja sve u skladu sa
Tehničkom specifikacijom (Aneks 10) i Obrascem za cijenu ponude - robe (Aneks 3).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30144400-4 Automatska naplata cestarine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naplatna mjesta na autocesti: ČNM Svilaj, BNM Lašva, BNM Kakanj (Kakanj 1), BNM Lepenica, BNM Tarčin, ČNM Ljubuški.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za isporuku, implementaciju i puštanje u rad uređaja za automatsku naplatu cestarine je dvanaest (12) mjeseci od
podnošenja zahtjeva ovlaštenog predstavnika ugovornog organa.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

14.04.2023.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
266-1-1-332-4-111/23
PODIJELI: