Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka lijekova koji djeluju na nervni sistem, ostalih lijekova i medicinskog potrošnog materijala

Datum objave: 08.05.2023. 09:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.05.2023.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

474-1-1-31-8-3/23Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 474-1-1-31-3-2/23
Datum objave obavještenja 26.04.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200124040004
Kontakt osoba HASANSPAHIĆ MERIMA
Adresa Nahorevska 248
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 561-539
Faks (033) 561-532
Elektronska pošta pravnasluzba@jagomir.ba
Internet adresa www.jagomir.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
18.05.2023.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 18.05.2023. 10:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Nahorevska 248 7100 Sarajevo,U PROSTORIJAMA UGOVORNOG ORGANA
Datum i vrijeme 18.05.2023. 11:00

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

57000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

57000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 ROK PLAĆANJA 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa ugovornog organa-Nahorevska br.248, Sarajevo-Apoteka Bolnice.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.05.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.05.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- OSTALI LIJEKOVI I OSTALO

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - OSTALI LIJEKOVI I OSTALO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

26000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 ROK PLAĆANJA 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa Ugovornog organa, Nahorevska br.248, Sarajevo-Apoteka Bolnice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.05.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.05.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

28000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 ROK PLAĆANJA 5,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa Ugovornog organa-Nahorevska br. 248,Sarajevo- Apoteka Bolnice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.05.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.05.2023. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
474-1-1-31-8-3/23
PODIJELI: