Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka materijala za vršenje doping kontrole

Datum objave: 08.05.2023. 15:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

372-7-1-59-3-9/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU
IDB/JIB 4209939100009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elvir Mujkanović
Adresa Maršala Tita 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 310-690
Faks (035) 310-691
Elektronska pošta info@ada.gov.ba
Internet adresa www.ada.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Radi se o istovrsnoj nabavci materijala [materijal za doping kontrolu] koji se nabavlja od jednog proizvođača i koji je odobren
za upotrebu od strane Svjetske antidoping agencije (WADA).

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA MATERIJALA ZA VRŠENJE DOPING KONTROLE

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA MATERIJALA ZA VRŠENJE DOPING KONTROLE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23931,62

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa ugovornog organa [Maršala Tita 36, II sprat, 75 000 Tuzla]

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke [isporuka u periodu od 01.09.2023. godine do 31.10.2023. godine]

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.05.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Maršala Tita 36, II sprat, 75 000 Tuzla (kancelarija broj 11)
Datum i vrijeme 19.05.2023. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dokaz/pismena izjava ponuđača da je navedeni materijal namijenjen za vršenje doping kontrole i da je odobren za upotrebu
od strane Svjetske antidoping agencije (WADA).

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
372-7-1-59-3-9/23
PODIJELI: