Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka potrošnog materijala i pomoćne laboratorijske opreme

Datum objave: 08.05.2023. 16:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

150-7-1-40-3-13/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA
IDB/JIB 4402992540007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragana Bojanić
Adresa Nikole Tesle 59
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 320-306
Faks (057) 320-303
Elektronska pošta afiv@afiv.gov.ba
Internet adresa www.afiv.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala i pomoćne laboratorijske opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)
Dodatni predmet(i) 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.05.2023. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod 1.1
Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pomoćne laboratorijske opreme

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
jedan ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao pod 1.1.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.05.2023. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
jedan ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao pod 1.1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.05.2023. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
150-7-1-40-3-13/23
PODIJELI: