Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke materijala za održavanje čistoće za potrebe Opštinske uprave Šamac

Datum objave: 10.05.2023. 08:46 / Izvor: Akta.ba, 19.04.2023.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), čl. 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH ", broj 39/14 i 59/22), i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17 i 14/22), Načelnik opštine Šamacdonosi:

ODLUКU

o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku robe „Nabavka materijala za održavanje čistoće za potrebe Opštinske uprave Šamac“

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke robe „ Nabavka materijala za održavanje čistoće za potrebe Opštinske uprave Šamac“ putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi do 5.982,91 КM bez PDV-a, odnosno do 7.000 КM sa PDV-om i utvrđena Planom javnih nabavki za 2023. godinu u okviru pozicije 125- Teritorijalna vatrogasna jedinica Šamac i 140-Odjeljenje za finansije, potrebna sredstva su planirana na kontu br. 412300 –Rashodi za režijski materijal.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „ Službenom glasniku opštine Šamac“.

Broj: 01-022-183/2023

Datum: 19.04.2023. god.

NAČELNIК OPŠTINE Đorđe Milićević, dipl. ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: