Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka medicinske opreme i aparata-DPX Detector, PMT spare part za aparat denziometrije

Datum objave: 10.05.2023. 15:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.05.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

267-4-1-24-20-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEČILIŠTE "GATA" - BIHAĆ
IDB/JIB 4263177200005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirela Vukalić
Adresa Ilidžanska br. 9
Poštanski broj 77207 Velika Gata (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 328-156
Faks (037) 328-155
Elektronska pošta ljecilistegata@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem zahtjeva za učešće

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem zahtjeva za učešće

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 4.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton


I 4.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba- medicinska oprema i aparati-DPX Detector, PMT spare part za aparat denziometrije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dijelova i ugradnja istih za aparat za denziometriju koji je trenutno van funkcije zbog navedenog kvara. Medical
d.o.o. Mostar je jedini ovlašten za uvoz , stavljanje na tržište i servis proizvoda firme General Electric koja je proizvođač
navedenog aparata.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema
Dodatni predmet(i) 33111660-5 Denzitometri za kosti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12447,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZU Lječilište "Gata" Bihać
Ilidžanska 9, 77207 Gata

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2023.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Vlastita sredstva

III 2. Ograničenja za učešće

Kao u TDS

III 3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TDS

III 4. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TDS

III 5. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TDS

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupku
IV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Hitna nabavka dijelova i ugradnja istih za aparat za denziometriju. MEDICAL D.O.O. Mostar je jedini ovlašten za uvoz,
stavljanje na tržište i servis proizvoda firme General electric, među kojima je i navedeni aparat za denziometriju.

IV 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće

IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

18.05.2023.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

18.05.2023. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEANEKS A


I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mirela Vukalić
Adresa Ilidžanska br. 9
Poštanski broj 77207 Velika Gata (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 328-156
Faks (037) 328-156
Elektronska pošta ljecilistegata@hotmail.com
Internet adresa

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
267-4-1-24-20-1/23
PODIJELI: