Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka svježeg voća i povrća, mesa i mesnih prerađevina, prehrambeno-kolonijalne robe i mlinarsko-pekarskih proizvoda

Datum objave: 11.05.2023. 13:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.05.2023.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

541-1-1-7-8-3/23


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 541-1-1-7-3-1/23
Datum objave obavještenja 24.03.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU SREDNJOŠKOLSKI DOM BANJA LUKA
IDB/JIB 4401610580008
Kontakt osoba Ljiljana Dedić
Adresa Stepe Stepanovića 44
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 465-161
Faks (051) 465-161
Elektronska pošta sd.bl@blic.net
Internet adresa www.srednjoskolskidom.org

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
22.05.2023.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Vojvode Stepe Stepanovica 44, JU Srednjoskolski dom Banja Luka
Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:30

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Svježe voće i povrće

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka svježeg voća i povrća

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37575,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 25,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.05.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:30

X Dodatne informacije

Kao u TD


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Svježe meso i preradjevine od mesa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka svježeg mesa i preradjevina od mesa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni
Dodatni predmet(i)
proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

106337,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 25,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.05.2023.

Rok za preuzimanje tenderske
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:30

X Dodatne informacije

Kao u TD


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Prehrambeno-kolonijalna roba

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka prehrambeno-kolonijalne robe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

79851,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 25,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.05.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:30

X Dodatne informacije

Kao u TD


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mlinarsko-pekarski proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka mlinarsko-pekarskih proizvodi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15612500-6 Pekarski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12134,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 25,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao U TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.05.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.05.2023. 13:30

X Dodatne informacije

Kao u TD

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
541-1-1-7-8-3/23
PODIJELI: