Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena aukcije) Nabavka autoguma, akumulatora, autoopreme i kozmetike za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašine

Datum objave: 12.05.2023. 12:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.05.2023.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

775-7-1-74-8-57/23


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 775-7-1-74-3-53/23
Datum objave obavještenja 28.04.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE POKOP D.O.O.
IDB/JIB 4200119040004
Kontakt osoba Amar Helać
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 38
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 535-170
Faks (033) 535-164
Elektronska pošta kjkp_pokop@bih.net.ba
Internet adresa www.pokop.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. briše se.

Odjeljak IV 7. briše se.

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Mula Mustafe Bašeskije 38, Sarajevo

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Nabavka auto-guma za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka auto-guma za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište KJKP POKOP d.o.o. Sarajevo, Vlakovo bb

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.05.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.05.2023. 10:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
775-7-1-74-8-57/23
PODIJELI: