Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka centralne sterilizacije za potrebe Nove bolnice

Datum objave: 15.05.2023. 09:33 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.05.2023.

Hrvatska-Rijeka: Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu

2023/S 093-287891

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Roba

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 076-228916)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Nacionalni registracijski broj: 40237608715
Poštanska adresa: Krešimirova 42
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vanja Šušnjar, dipl. oec.
E-pošta: vanja.susnjar@kbc-rijeka.hr
Telefon: +385 51658596
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://kbc-rijeka.hr/

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Centralna sterilizacija za potrebe Nove bolnice

 

Referentni broj: 87/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33191000 Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Centralna sterilizacija za potrebe Nove bolnice

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/05/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 076-228916

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 15/05/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 22/05/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 15/05/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 22/05/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: