Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka kancelarijskih stolica

Datum objave: 15.05.2023. 10:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

20936-7-1-24-3-29/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA UNSKO SANSKOG
KANTONA
IDB/JIB 4263093360112
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanid Redžić
Adresa 502. VITEŠKE BRIGADE 2.
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 224-224
Faks (037) 221-560
Elektronska pošta mupusk@mupusk.gov.ba
Internet adresa www.mupusk.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Službe javnog reda i sigurnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijske stolice

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskih i konferencijskih stolica za potrebe Uprave policije MUP USK-a.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva
Dodatni predmet(i) 39110000-6 Sjedišta, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.06.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto kao u TD
Datum i vrijeme 01.06.2023. 09:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sanid Redžić
Adresa 502. VITEŠKE BRIGADE 2.
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 305-058
Faks (037) 221-560
Elektronska pošta mat-fin-ikt@mupusk.gov.ba
Internet adresa www.mupusk.gov.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Kancelarijske stolice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kancelarijske stolice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39110000-6 Sjedišta, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.06.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2023. 09:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Kancelarijske i konferencijske stolice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kancelarijske i konferencijske stolice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39110000-6 Sjedišta, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17999,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.06.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2023. 09:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
20936-7-1-24-3-29/23
PODIJELI: