Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka električne energije - II

Datum objave: 15.05.2023. 11:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.05.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

1370-1-1-292-3-193/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba/Služba za kontakt Željko Brekalo
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks
Elektronička pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

344000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Električna energija - II

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Električna energija za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti mjesečno, u roku od 15 dana od dana prijema fakture, na osnovi pojedinačnog
ugovora.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl. 46. ZJN) dokazati da je registriran
za obavljanje djelatnosti u vezi sa predmetom nabave. U tom smislu, kao dokaz će se u obzir uzeti odgovarajuće Rješenje o
upisu u sudski registar ili aktualni izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument, kojim se potvrđuje da je
ponuđač registriran za obavljanje profesionalne djelatnosti.
Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije sa datumom ovjere ne starijim od 3 mjeseca računajući od
dana predaje ponude.
Također, ponuđači moraju imati Dozvolu za trgovinu i opskrbu električnom energijom u Bosni i Hercegovini (RERS, FERK ili
DERK). Kao dokaz su dužni dostaviti ovjerenu kopiju važećeg ovlaštenja/dozvole, sa datumom ovjere ne starijim od tri
mjeseca računajući od dana predaje ponuda. Ponuđač mora posjedovati važeću dozvolu/ovlaštenje tijekom razdoblja
trajanja okvirnog sporazuma. U slučaju prestanka važenja dozvole/ovlaštenja tijekom trajanja okvirnog sporazuma, odabrani
ponuđač će biti dužan Centralnoj banci dostaviti novu dozvolu/ovlaštenje.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne traži se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne traži se.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

05.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 05.06.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Maršala Tita 25, Sarajevo
Datum i vrijeme 05.06.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - električna energija - CU

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Električna energija za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

259000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.06.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.06.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - električna energija - GJ Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Električna energija za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavna jedinica Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.06.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.06.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - električna energija - GJ Mostar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Električna energija za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.06.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.06.2023. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-1-1-292-3-193/23
PODIJELI: