Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka servera

Datum objave: 16.05.2023. 09:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

629-7-1-16-3-7/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD
IDB/JIB 4281038160005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Josip Tokić
Adresa Dr. Mije Ferića 12
Poštanski broj 80240 Tomislavgrad (hp mo)
Općina/Grad Tomislavgrad
Telefon (034) 356-144
Faks (034) 356-123
Elektronička pošta dz-tomislavgrad@tel.net.ba
Internet adresa www.dz-tomislavgrad.com

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

POSTUPAK SE NE MOŽE PODIJELITI NA LOTOVE ZBOG TOGA ŠTO SE NABAVLJA SERVER (RAČUNALO) I KAO TAKAV SE NE
MOŽE PODIJELITI NA VIŠE LOTOVA

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVA SERVERA ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVA SERVERA ZA POTREBE CENTRALNE BLAGAJNE I RAČUNOVODSTVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sustavi i poslužitelji

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definirano tenderskom dokumenatcijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD, SERVER SOBA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

NEMA

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 29.05.2023. 09:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto KAO U TD
Datum i vrijeme 29.05.2023. 10:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
629-7-1-16-3-7/23
PODIJELI: