Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka kompjuterske opreme i potrepština za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

Datum objave: 17.05.2023. 10:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1415-1-1-11-4-79/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba Selma Osmanagić-Klico
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3,4,5

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i potrepština za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i potrepština za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka skenera za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30216110-0 Skeneri za kompjutere

II Ukupna količina ili obim ugovora

3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4200,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca računajući od dana stupanja na pravnu snagu ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

24.04.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


2


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka štampača i plotera za kompjutere za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30232100-5 Štampači i ploteri

II Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa obrascem za cijenu ponude

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca računajući od dana stupanja na pravnu snagu ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

24.04.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka čitača barkoda za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30216130-6 Čitači barkoda

II Ukupna količina ili obim ugovora

16

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca računajući od dana stupanja na pravnu snagu ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

24.04.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1415-1-1-11-4-79/23
PODIJELI: