Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka raznih prehrambenih proizvoda

Datum objave: 17.05.2023. 11:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

8427-7-1-1-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DJEČIJE OBDANIŠTE" BANOVIĆI
IDB/JIB 4209206880008
Kontakt osoba/Služba za kontakt AMINA ALIČKOVIĆ
Adresa ULICA PATRIOTSKE LIGE BR 1 BANOVIĆI
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 876-151
Faks
Elektronska pošta obdanistebanovici@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Banovići

I 5.c. DjelatnostObrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Razni prehrambeni proizvodi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda za potrebe JU "Dječije obdanište" Banovići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezno ispunjenje uvjeta iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

31.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.05.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Javna ustanova "Dječije obdanište" Banovići
Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Slatki program

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka slatkog programa (Džemovi, marmelade, šećer, čokolade i srodni proizvodi)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15332200-6 Džemovi i marmelade; voćni želei; pirei i paste od voća i od orašastih plodova

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1602,67

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova "Dječije obdanište" Banovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.05.2023. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Začini i začinski proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka začina i začinskih proizvoda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15870000-7 Začini i začinska sredstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

550,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova "Dječije obdanište" Banovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.05.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Smrznuti i konzervirani program

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka proizvoda smrznutog i konzerviranog programa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15896000-5 Duboko smrznuti proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1430,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova "Dječije obdanište" Banovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.05.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Proizvodi od peradi i mesni program

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka proizvoda od peradi i mesnog programa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15131500-0 Proizvodi od mesa peradi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2778,87

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova "Dječije obdanište" Banovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.05.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Razni prehrambeni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4236,65

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova "Dječije obdanište" Banovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.05.2023. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
8427-7-1-1-3-1/23
PODIJELI: