Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka građevinskog materijala, opreme i alata

Datum objave: 17.05.2023. 13:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

3102-1-1-7-4-23/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALNO D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227538940002
Kontakt osoba Sead Zekić
Adresa Opine bb
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 576-931
Faks (036) 576-931
Elektronska pošta komunalnomo@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Mostar

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka građevinskog materijala, opreme i alata

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka građevinskog materijala, opreme i alata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Sve pristigle ponude prelaze procijenjenu vrijednost nabavke, te su s toga odbačene kao neprihvatljive.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

17.05.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
3102-1-1-7-4-23/23
PODIJELI: