Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka goriva za potrebe Poljoprivrednog fakulteta

Datum objave: 18.05.2023. 15:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1323-1-1-74-3-257/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
IDB/JIB 4400592530000
Kontakt osoba/Služba za kontakt DUŠKA ŠOJA
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 320-330
Faks (057) 320-330
Elektronska pošta uisjnabavke@ues.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet javne nabavke nije podijeljen na lotove jer se predmet nabavke prema vrsti, karakteristikama, namjeni,
mjestu ili vremenu ispunjenja, ne može podijeliti na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za potrebe Poljoprivrednog fakulteta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za putnička vozila Poljoprivrednog fakulteta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva
Dodatni predmet(i) 09134200-9 Dizel gorivo
  09132000-3 Motorni benzin

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ukupna količina okvirnog sporazuma je definisana u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13673,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke roba su: FCO benzinske pumpe ponuđača u Foči, Istočnom Novom Sarajevu, Palama, Vlasenici,
Zvorniku, Bijeljini, Doboju, Banjaluci, Trebinju i Distriktu Brčko.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Uslovi definisani tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokazi definisani tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dokazi definisani tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

08.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.06.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Poljoprivredni fakultet, Vuka Karadžića 30, Istočno Novo Sarajevo,
kancelarija broj 1-16
Datum i vrijeme 08.06.2023. 11:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba DUŠKA ŠOJA
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 342-701
Faks (057) 342-701
Elektronska pošta duska.soja@pof.ues.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba DUŠKA ŠOJA
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 342-701
Faks (057) 342-701
Elektronska pošta duska.soja@pof.ues.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1323-1-1-74-3-257/23
PODIJELI: