Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka ogrevnog drveta

Datum objave: 19.05.2023. 10:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

819-7-1-64-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" MODRIČA
IDB/JIB 4400194560004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mitar Kršić
Adresa Cara Lazara 7
Poštanski broj 74480 Modriča (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 810-605
Faks (053) 810-605
Elektronska pošta os120@skolers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

S obzirom da je ista vrsta robe, ponuđači mogu dostaviti ponude u jednom lotu.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za grejnu sezonu 2023/2024. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09111400-4 Goriva na bazi drveta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

200m3

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Modriča, Koprivna, Dugo Polje, Koprivska Trebava, Riječani Gornji, Tarevci, Brijestovo, Botajica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do kraja grejne sezone koji odredi ugovorni organ

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ponuđač će navesti ukupnu cijenu po m3 drveta bez PDV-a

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač će svoju kvalifikovanost dokazati dostavom dokumenata koja su navedena u Konkurentskom zahtjevu.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Izjava da ponuđač nije pod stečajnim, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije,
odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. ZJN BiH

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

31.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Osnovna škola "Sveti Sava" Modriča, Cara Lazara 29, 74480 Modriča
Datum i vrijeme 31.05.2023. 12:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
819-7-1-64-3-1/23
PODIJELI: