Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka vodovodne armatura sa spojnim materijalom za kućni priključak i vodovodne cijevi za 2023. godinu - obnovljeni postupak

Datum objave: 19.05.2023. 10:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

42-1-1-16-4-19/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "VODOVOD" D.O.O. BIHAĆ
IDB/JIB 4263372080006
Kontakt osoba Aljoša Bobić
Adresa Ivana Frane Jukića br.13
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-250
Faks (037) 350-614
Elektronska pošta aljosa.bobic@vodovod-bihac.ba
Internet adresa http://www.vodovod-bihac.ba/

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bihać

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

450000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka robe: Vodovodne armature sa spojnim materijalom za kućni priključak i vodovodne cijevi za 2023. godinu -
obnovljeni postupak

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka robe: Vodovodne armature sa spojnim materijalom za kućni priključak i vodovodne cijevi za 2023. godinu -
obnovljeni postupak, radi potreba Ugovornog organa JP "Vodovod" d.o.o. Bihać.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44162100-4 Potrepštine za sisteme cijevi
Dodatni predmet(i) 44163000-0 Cijevi i armatura

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisano TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je Bihać, skladište Ugovornog organa – JP „Vodovod“ d.o.o.
Ul. Ivana Frane Jukića 13
77000 Bihać.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Niti jedan ponuđač nije uredno dostavio ponude, kako je to traženo tenderskom dokumentacijom.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

19.05.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
42-1-1-16-4-19/23
PODIJELI: