Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka lijekova, raznih medicinskih potrošnih materijala, zubnih materijala, laboratorijskih i mikrobioloških materijala i reagenasa, lot 10 i 11

Datum objave: 19.05.2023. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

314-1-1-11-4-33/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
IDB/JIB 4209472090004
Kontakt osoba Sarajčić Edin
Adresa Kulina Bana bb
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 367-301
Faks (035) 367-303
Elektronska pošta dzlukavac@live.com
Internet adresa www.dzlukavac.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

10,11

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

222600,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI, RAZNI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL, ZUBNI MATERIJAL, LABORATORIJSKI I MIKROBIOLOŠKI MATERIJAL I
REAGENSI

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LIJEKOVI, RAZNI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL, ZUBNI MATERIJAL, LABORATORIJSKI I MIKROBIOLOŠKI MATERIJAL I
REAGENSI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

MIKROBIOLOŠKE PODLOGE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

MIKROBIOLOŠKE PODLOGE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33694000-1 Dijagnostička sredstva

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

DATO U TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC, KULINA BANA BB, 75300 LUKAVAC

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

27.04.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU I OSTALI MATERIJAL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU I OSTALI MATERIJAL

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696000-5 Reagensi i kontrastna sredstva

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

DATO U TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC, KULINA BANA BB, 75300 LUKAVAC

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

27.04.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
314-1-1-11-4-33/23
PODIJELI: