Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ogrjeva - peleta za grejnu sezonu 2023 - 2024. godinu

Datum objave: 22.05.2023. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1203-7-1-1-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA
IDB/JIB 4218024920003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirnas Fazlić
Adresa Stranjani 46
Poštanski broj 72209 Stranjani (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-535
Faks
Elektronska pošta os.ahmedmuradbegovic@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. DjelatnostObrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Ugovorni organ se nije opredjeli na podjelu na LOT-ove obzirom na vrstu roba

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrjeva - peleta za grejnu sezonu 2023 - 2024 godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrjeva - peleta za grejnu sezonu 2023 - 2024 godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111400-4 Goriva na bazi drva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21350,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OŠ Ahmed Muradbegović, Stranjani 46, Zenica

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja isporuke

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Uslovi plaćanja 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

08.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.06.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JUOŠ „AHMED MURADBEGOVIĆ“ STRANJANI Ulica i broj: STRANJANI 46, 72209
STRANJANI Soba broj: PROSTORIJE ŠKOLE
Datum i vrijeme 09.06.2023. 10:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1203-7-1-1-3-1/23
PODIJELI: