Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i ostalog potrošnog materijala za cvjećaru

Datum objave: 23.05.2023. 08:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

13228-1-1-7-4-4/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP GRADSKO GROBLJE ZENICA
IDB/JIB 4218287000006
Kontakt osoba Admir Alić
Adresa Školska 1
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 404-400
Faks (032) 242-806
Elektronska pošta gradskogroblje.ze@hotmail.com
Internet adresa https://ggze.ba/

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Zenica

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

72000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i ostalog potrošnog materijala za cvjećaru

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda te ostalog potrošnog materijala za potrebe cvjećare na
groblju Crkvice.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39293200-4 Umjetno cvijeće

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato Aneksom 3 TD-a

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ivana Gundulića br.22; 72 000 Zenica

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Pogrešno definisana tehnička dokumentacija Aneks 3

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.05.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
13228-1-1-7-4-4/23
PODIJELI: