Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka novog sanitetskog vozila za hitnu medicinsku pomoć

Datum objave: 23.05.2023. 09:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2023.
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

115-1-1-19-4-16/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv DOM ZDRAVLJA LIVNO
IDB/JIB 4281004000009
Kontakt osoba Marijana Jurkić
Adresa Trg Domovinskog rata 3
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 200-341
Faks (034) 200-341
Elektronička pošta dz.livno@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Livno

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava novog sanitetskog vozila za hitnu medicinsku pomoć

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava novog sanitetskog vozila za hitnu medicinsku pomoć za potrebe Doma zdravlja Livno

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila
Dodatni predmet(i) 34114121-3 Sanitetska vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Livo, Trg Domovinskog rata broj 3, Livno

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke je maksimalno 200 dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Pristigla je ponuda samo jednog ponuditelja, međutim ista ne udovoljava uvjetima postavljenim u Tenderskoj
dokumentaciji.
Ponuda ne odgovara zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkim specifikacijama.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.05.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
115-1-1-19-4-16/23
PODIJELI: