Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ogrjevnog drveta za potrebe JU OŠ Dr. Mladen Stojanović Jošavka

Datum objave: 23.05.2023. 13:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5657-7-1-8-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "DR MLADEN STOJANOVIĆ" JOŠAVKA
IDB/JIB 4401305510008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Predić
Adresa Jošavka b.b. Čelinac
Poštanski broj 78244 Jošavka (sp bl)
Opština/Grad Čelinac
Telefon (051) 562-072
Faks (051) 562-072
Elektronska pošta os047@skolers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Ne postoje objektivni razlozi za podjelu na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrjevnog drveta za potrebe JU OŠ "Dr Mladen Stojanović" Jošavka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku orjevnog drveta za potrebe zagrijavanja školskih prostorija
JU OŠ "Dr Mladen Stojanović" Jošavka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrev

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

95 metara kubnih

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8550,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuka robe je sukcesivna prema iskazanim potrebama i nalogu Naručioca (kupca)

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti žiralno, u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa/fakture,
trezorskim načinom poslovanja.

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Udaljenost od mjesta isporuke do mjesta ugovornog organa 30,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.06.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OŠ "Dr Mladen Stojanović" Jošavka
Datum i vrijeme 02.06.2023. 09:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Dragan Predić
Adresa Jošavka b.b. Čelinac
Poštanski broj 78244 Jošavka (sp bl)
Opština/Grad Čelinac
Telefon (051) 562-072
Faks (051) 562-072
Elektronska pošta os047@skolers.org
Internet adresa

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5657-7-1-8-3-1/23
PODIJELI: