Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka sanitetskog vozila

Datum objave: 25.05.2023. 09:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

850-1-1-9-4-15/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUŽIM
IDB/JIB 4263084610009
Kontakt osoba Subhija Kudelić
Adresa Generala Izeta Nanića 36
Poštanski broj 77245 Bužim (bhp sa)
Općina/Grad Bužim
Telefon (037) 410-733
Faks (037) 419-079
Elektronska pošta domzdravlja.buzim@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA SANITETSKOG VOZILA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA SANITETSKOG VOZILA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34114121-3 Sanitetska vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

KAO U TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KAO U TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

KAO U TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponuda ponuđača Berlina doo Bihać je dobačena kao neprihvatljiva iz razloga što nije urađena prema zahtjevima ugovornog
organa.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

23.05.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
850-1-1-9-4-15/23
PODIJELI: